Adw. Jerzy Zięba.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1972-76), w latach 1976–79 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach, następnie w latach 1980–1982 aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Kielcach. 27 października 1982 r. uzyskał wpis na listę adwokatów kieleckiej Izby i od 2 maja 1983 roku nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata w Kielcach.

W latach 1992-1995 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Kielcach. W kadencjach 1983-1986 i 1998-2001 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego, w latach 2001–2004 członkiem ORA, a w kadencji 2004–2007 pełnił funkcję wicedziekana. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 r.

W 2007 r. został wybrany na stanowisko dziekana ORA w Kielcach, a w 2010 na drugą kadencję. XI KZA 23 listopada 2013 r. wybrał adw. Jerzego Ziębę w skład Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie powierzono mu funkcję członka Prezydium NRA (2013-16). W 2016 r. kolejny raz wybrany na dziekana Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej.

Od lat pełni funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów, jest ich wychowawcą, członkiem komisji egzaminacyjnych i komisji konkursów krasomówczych. To także twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, wydawanego od 2007 r. przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Współautor monografii Adwokatura świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku (2013 r.)

20 lutego 2021 r został wybrany po raz czwarty na dziekana ORA w Kielcach.

Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (wiceprzewodniczący w kadencji 2016-2020). Członek Kolegium Redakcyjnego Palestry oraz członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Prezydium NRA przyznało mu Odznakę Adwokatura Zasłużonym (2008). Odznaczony także Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości (20212), a także odznaką „Za Zasługi dla Sportu” Ministra Sportu i Turystyki (2014).