Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris jest stowarzyszeniem zwykłym, które zostało powołane uchwałą podjętą podczas Zebrania Założycielskiego, które odbyło się dnia 23 sierpnia 2019 r. Swoją działalność koncentruje przede wszystkim na:

  • pomocy adwokatom i aplikantom adwokackim, wspieraniu działań samorządu adwokackiego,
  • współpracy z innymi zawodami prawniczymi, w tym z organizacjami prawniczymi,
  • poszerzaniu świadomości prawnej społeczeństwa, walce o prawa i wolności człowieka oraz obywatela. 

W ramach swojej działalności stowarzyszenie  podjęło szereg inicjatyw mających na celu integrację i promocję adwokatury, m. in.:

  • Plebiscyt Defensory 2020, w którym stowarzyszenie wyraziło  uznanie dla adwokatów, którzy każdego dnia wykonują swoją pracę, budując w społeczeństwie pozytywny wizerunek samorządu, a dla pozostałych jego członków stanowią pewien wzorzec zachowań. Nagrody w pięciu kategoriach były bowiem przyznawane przez adwokatów i aplikantów adwokackich. To oni mieli możliwość zgłoszenia kandydatów, znanych przez siebie najlepiej, by następnie w dalszym etapie móc oddawać na nich swój głos.
  • kampania #AdwokaturaRazem,  która miała na celu, m.in. zwrócenie uwagi na problem naruszania tajemnicy adwokackiej. 
  • w ramach wzmacniania  w świadomości społecznej roli zawodu adwokata stowarzyszenie prowadzi kampanię #PoznajAdwokata, na którą składa się m.in. seria grafik, artykułów tematycznych oraz spotkań online, w których może uczestniczyć każdy, także poprzez zadawanie pytań czy przedstawienie swojego zdania w tematyce spotkania.

Stowarzyszenie prowadzi także szereg kampanii społecznych promujących adwokaturę, ale także koncertujących się na problemach społecznych takich jak przemoc wobec dzieci i młodzieży, przeciwko hejtowi „STOP Hejt”, uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami w procesie „#pełnosprawniwprawie”, promujących mediacje. Do działalności Stowarzyszenia należy także informowanie o zmianach w prawie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie wystąpiło z projektem #S(prawnie)oEpidemii,  w  którym informowało o zmianach w prawie – w formie którkich  informacyjnych filmów.

Stowarzyszenie zauważa i reaguje aktywnie na nieprawidłowości związane z naruszaniem praworządności w Polsce, w związku z czym aktywnie wspiera organizacje prawnicze działające na tym polu. Współuczestniczyło w organizowaniu takich wydarzeń jak „Dziś sędziowie jutro Ty”, „Dziś Tuleya Jutro Ty”, „Marsz 1000 Tóg”. Zabiera także głos w debacie publicznej, w tym uczestnicząc w zgromadzeniach wyrażających poparcie dla represjonowanych sędziów i prokuratorów.

W związku z licznymi projektami ustaw, które następnie są procedowane w parlamencie Stowarzyszenie opiniuje je, koncentrując się na tych, które są ważne dla wykonywania zawodu adwokata (w tym także związanych z prawami obywateli do sądu, procedurą, prawem materialnym) i dla praworządności.

Prowadzi szkolenia dla adwokatów – Wakacyjna Akademia DI, w przygotowaniu jest Przedwiosenna Akademia DI.

Zrealizowali Państwo ciekawą inicjatywę adwokacką? Prosimy o przesłanie informacji prasowych na adres mailowy: wojciech.kopicki@wkomp.pl