INICJATYWY OPOLSKICH ADWOKATÓW

 

Izba Adwokacka w Opolu od wielu lat realizuje program aktywności adwokatów w życiu społecznym. Efektem tej działalności są liczne inicjatywy integrujące środowisko opolskiej palestry przynoszące wymierne korzyści dla lokalnej społeczności.

Za działaniami tymi stoi mozolna praca wielu adwokatów i aplikantów adwokackich Opolskiej Izby Adwokackiej. Charakter tego opisu nie pozwala przedstawić wszystkich inicjatyw, w które w minionych latach zaangażowali się opolscy adwokaci. Pozwolę sobie przedstawić Państwu kilka z nich:

 

ADWOKAT CUP – Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie z Województwa Opolskiego, w którym udział bierze młodzież Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz Szkół Specjalnych z województwa opolskiego. Pomysłodawcą corocznej imprezy jest Pani adw. Ewa Łukomska-Boroń a pomaga jej liczne grono opolskich adwokatów;

Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – powstałe przy współudziale Izby Adwokackiej w Opolu jest platformą do wymiany poglądów i opracowywania wspólnych stanowisk dotyczących aktualnych problemów środowisk zawodów zaufania publicznego. Pomysłodawcą zawiązania porozumienia jest adw. Marian A. Jagielski;

Ogólnopolskie konferencje naukowe prawno-medyczne – organizowane we współpracy z Opolską Izbą Lekarską i Uniwersytetem Opolskim poświęcone aktualnym problemom na styku dziedzin prawa i medycyny. Udział w nich biorą największe autorytety świata prawa i medycyny a materiały pokonferencyjne publikowane są w uznanych wydawnictwach prawniczych. Inicjatorem i organizatorem tych wydarzeń jest prof. dr hab. adw. Dariusz Mucha;

Festiwal Praw Człowieka – wydarzenie skierowane do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Celem Festiwalu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, a także wzmacnianie świadomości, co do mechanizmów ich ochrony. Patronat nad festiwalem objęli: Komisja Praw Człowieka przy NRA, ORA w Opolu, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, Amnesty International oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Współorganizatorem wydarzenia jest adw. Jacek Różycki;

Tablica pamiątkowa poświęcone Adwokatom na Murze Stoczni Gdańskiej – z inicjatywy adw. Mariana A. Jagielskiego w dniu 10 października 2018 r. w Gdańsku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Adwokatów zasłużonych w walce o wolną i niepodległą Polskę oraz o prawa i wolności obywatelskie;

Projekt edukacyjny, pn. „Adwokaci Izby Adwokackiej w Opolu Pomagają Poznać i Zrozumieć Prawo w Praktyce” – coroczna akcja organizowana wspólnie z Sądem Okręgowym w Opolu i Prokuraturą Okręgową w Opolu, skierowana do dzieci i młodzieży, wspieranych przez nauczycieli i rodziców, stanowi konkurs oratorski pt. „Bronię lub oskarżam wybranych bohaterów literackich, których życie postawiło w niełatwej sytuacji”. Organizatorem wydarzenia jest adw. Katarzyna Konowalczuk;

XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników w Opolu – w roku 2018 odbyła się w Opolu XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników zorganizowana przez Izbę Adwokacką w Opolu przy współpracy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. Było to pierwsze tak duże wydarzenie w Opolu, które przyciągnęło do naszego miasta rekordową liczbę blisko 800 prawników z całej Polski. Współorganizatorami wydarzenia byli adw. Magdalena Koczur-Miedziejko i adw. Łukasz Wójcik;

Pomoc prawna pro bono dla osób protestujących w związku z orzeczeniem TK – akcja zorganizowana przez członkinie Komisji do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu w okresie protestów kobiet zapewniająca jej uczestnikom potrzebna pomoc prawną m.in. w przypadku zatrzymań. Inicjatorkami akcji były adw. Magdalena Koczur-Miedziejko oraz adw. Milena Tarkowska. Wzięło w niej udział ponad 50 adwokatów Opolskiej Izby Adwokackiej.

 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której prezentujemy bieżące wydarzenia z życia naszej Izby – www.adwokatura.opole.pl.

 

                                                                                              Adw. Marian A. Jagielski – Dziekan ORA w Opolu