Łódzka Tarcza Adwokacka 

Po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie Aborcji, adwokaci izby łódzkiej jeszcze w trakcie pierwszych protestów w ramach oddolnej akcji koordynowanej przez adwokata Zbigniewa Bakalarczyka ogłosili chęć niesienia pomocy osobom protestującym.

Pierwsze dni protestów przebiegały bez większych problemów, niemniej funkcjonariusze Policji na rozkaz swoich przełożonych rozpoczęli masowe wystawianie mandatów dla uczestników protestów pod pozorem nielegalności zgromadzeń.

Adwokaci świadczyli pomoc na miejscu, a także telefonicznie oraz w ramach porad w kancelariach.

W sądach znajdują się już pierwsze wnioski o ukaranie i zostały już wniesione pierwsze sprzeciwy od wyroków.
Dodatkowo dla potrzeb osób protestujących zostały opublikowane i szeroko rozpropagowane poradniki dla protestujących.

W związku z tym, że protesty w dalszym ciągu trwają, adwokaci izby łódzkiej cały czas prowadzą swoją akcję udzielania pomocy.