Adwokacka Akademia Przesiębiorczości 

W październiku 2018 roku International Association of Young Lawyers wspólnie z CCBE przeprowadziło badanie opinii prawników na temat przyszłości zawodów prawniczych „The future of the legal profession”. Badanie zostało przeprowadzone w 48 krajach Europy na próbie 180 prawników i jego efektem było ustalenie, że w najbliższych latach rynek usług będzie wymagał od adwokatów rozwoju następujących kluczowych kompetencji: przedsiębiorczości, zarządzania, podstawowych zdolności informatycznych, innowacji, umiejętności w zakresie rozliczeń, finansów i strategii, zdolności psychologicznych, w tym komunikacji i empatii w relacjach z klientami i współpracownikami.

Pandemia COVID-19 dla wielu adwokatów była największym egzaminem ich umiejętności oraz skuteczności działań oraz potwierdziła potrzebę rozwoju adwokatów w powyższych obszarach w celu osiągnięcia stabilnej pozycji zawodowej. Adwokaci byli jedną z tych branż, przed którą stało dużo przeciwności.

W odpowiedzi na tę sytuację oraz w obliczu realnych potrzeb adwokatów w obszarze rozwoju kancelarii, z inicjatywy adw. Anisy Gnacikowskiej i adw. Małgorzaty Krzyżowskiej powstała Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości. Szkolenia pilotażowe odbyły się w siedzibie NRA na przełomie 2019/2020 roku i były transmitowane online. Szkolenia w ramach Akademii prowadzone są online poprzez platformę ZOOM, dzięki czemu adwokaci z całego kraju mają możliwość poszerzania wiedzy na temat prowadzenia kancelarii, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, psychologicznych aspektów współpracy z klientem, przedsiębiorczości, zarządzania, wystąpień publicznych, budowania długofalowych relacji w biznesie, umiejętności korzystania z różnych narzędzi online w pracy z klientami i z zespołem, opanowania emocji w trudnych sytuacjach, a także digitalizacji środowiska pracy. Szkolenia są ponadto rejestrowane, a następnie udostępniane na platformie e-Palestra https://palestra.pl/pl/e-palestra/wyklady-wideo/1 dzięki czemu każdy, kto nie brał w nim udziału na żywo, ma możliwość zapoznania się z tym materiałem w dogodnym dla siebie terminie. Udział w szkoleniach jest punktowany.  

Dotychczas mieliśmy możliwość udziału w szkoleniach o następującej tematyce:

  • Współpraca z klientami i pracownikami w dobie pracy zdalnej – Anna Gnoińska
  • Wycena usług prawnych – Iwona Kordjak
  • Zarządzanie sobą i relacjami w wymagających czasach – Jacek Santorski
  • Proces sprzedaży usług prawnych – Tomasz Kalko
  • Negocjacje – interesy, komunikacja, argumentacja – Nikolay Kirov
  • Praktyczne podejście do rewolucji chmurowej – Bartosz Zieliński
  • Jak poradzić sobie ze stresem – Andrzej Burzyński
  • Storytelling w pracy adwokata oraz trema – Marek Stączek

Zaproszenie kolejnych prelegentów do współpracy oparte jest także na wynikach ankiet poszkoleniowych, w których uczestnicy oceniają prelegenta, jakość szkolenia i jego organizacji, ale także wskazują własne oczekiwania co do zakresu tematycznego kolejnych szkoleń. Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości stawia sobie bowiem za cel zwiększenie świadomości oczekiwań stawianych nam, adwokatom przez podmioty, które do nas kierują swoje sprawy.

Jak wynika z ocen i komentarzy po szkoleniach, wystąpienia prelegentów w ramach AAP spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.

Udział w szkoleniach, doskonalących kompetencje miękkie ma również wymierny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku przedstawicieli naszego samorządu w społeczeństwie.