Adw. Jarosław Kosowski

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1969 r. uzyskując tytuł magistra prawa. Następnie ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach i podjął pracę pracownika naukowo-dydaktycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W latach 1979-1984 pracował jako radca prawny.

W 1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Kielcach. W latach 1989-1992 zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 3 w Kielcach oraz członek Komisji ds. Szkolenia Zawodowego Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (1998-2001), skarbnik ORA (1992-1995, 1995-1998, 2004-2007), wicedziekan (2001-2004).

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2007, 2010 i 2021 r.

W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.