Adw. Przemysław Rosati

W Adwokaturze jestem od 2006 r., kiedy to rozpocząłem 4-letnią aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuję od 2010 r., w izbie warszawskiej.

Jestem zaangażowany w działalność naszego samorządu od 2012 r. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2013 r. jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r. jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od 25 listopada 2016 r. jestem członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Uczestniczę w pracach Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA.

Pełnię także funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie byłem sekretarzem zjazdu i członkiem prezydium zjazdu.

www.rosati2021.pl