Adw. Bartosz Tiutiunik

Absolwent Wydziału Prawa UŁ. Adwokat od 2004 roku, po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Członek ORA w Łodzi nieprzerwanie od 2007 r. do dzisiaj (piąta kadencja). Od 2010 do 2016 r. pełnił funkcję kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi. W latach 2016 – 2021 oraz obecnie wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 

Wieloletni wykładowca w ramach szkoleń aplikantów adwokackich. Od 2013 r do dziś (przez dwie kolejne kadencje) członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich NRA.

W 2010 r.  powołany przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji I stopnia do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Łodzi, a w latach 2015, 2016, 2017 i 2018, jako przedstawiciel NRA, do Komisji II stopnia (odwoławczej od wyników egzaminu adwokackiego) w Warszawie, w zakresie prawa karnego. W 2017 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości, jako przedstawiciel NRA, do Zespołu przygotowującego zadania na egzamin adwokacki z zakresu prawa karnego. W dniu 19 grudnia 2020 r. powołany w skład Prezydium Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie, jako zastępca przewodniczącego.

Delegat na XI i XII Krajowy Zjazd Adwokatury, które odbyły się w Katowicach (2013 r.) i Krakowie (2016 r.). 

W 2016 r. odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.