Adw. Jarosław Szczepaniak

Od ponad dwudziestu jest adwokatem Izby Łódzkiej. Aktywny w samorządzie adwokackim, najpierw jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (ORA) w ostatnich trzech kadencjach (2010 – 2016), a następnie jako przedstawiciel izby łódzkiej w Naczelnej Radzie Adwokackiej (NRA) obecnej kadencji (od roku 2016). Przewodniczył Komisji Sportu i Turystyki ORA w Łodzi. Był dwukrotnie delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury (w 2013 i 2016). Od dziesięciu lat jest członkiem Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, a przez ostatnie cztery lata także członkiem Komisji ds. Praktyki Adwokackiej NRA oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. Pierwszy komandor Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej (KMAP) i organizator Ogólnopolskich Zlotów Motocyklowych Adwokatów „WIOSNA RIDERS” oraz Ogólnopolskich Rajdów Rowerowo-Pieszych „WIOSNA BIKE”. W latach 2011 – 2016 był współorganizatorem Balów Mistrzów Sportu.

W lutym 2014 roku zainicjował podjęcie przez NRA uchwały potępiającej łamanie praw człowieka na Ukrainie. Był pomysłodawcą petycji do władz Ukrainy, pacyfikujących demokratyczne wystąpienia ludności Kijowa, nawołującą do przestrzegania praw człowieka. Jako członek misji polskich adwokatów uczestniczył w delegacji na Majdan w lutym 2014 r., a następnie współorganizował misję obserwacyjną podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie w maju 2014 r. Koordynował zawieszoną w pandemii akcję szkoleń dla polskich adwokatów na Ukrainie oraz adwokatów ukraińskich w Polsce. Jego działania zaowocowały podpisaniem w grudniu 2014 r. Umowy współpracy pomiędzy NRA i Radą Adwokatów miasta Kijowa. Organizator I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka w maju 2015 r.

W roku 2016 został wyróżniony Odznaką Adwokatura Zasłużonym. Jest członkiem kolegium redakcyjnego pisma łódzkiej izby „Kronika”, a w roku 2018 wraz z Katarzyną Piotrowską-Mańko kierował programem „Zajrzyj do adwokata”, w ramach którego NRA wydawała magazyn „Adwokat”.