Adw. Sylwester Redeł

Doktor nauk prawnych, adwokat. Już na początku swojej pracy zawodowej czynnie udziela się w samorządzie adwokackim, m.in. pełniąc funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w Łodzi.

Od 2013 roku nieprzerwanie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w latach 2013 – 2016 przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego, od 2016 r. kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Delegat na XII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 roku.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) oraz członek Rady Ekspertów kierunku Prawo na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz wykładowca na Politechnice Łódzkiej. Wykłada przedmioty związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym publicznym.

W latach 2014 – 2017 członek komisji ds. przeprowadzania egzaminu adwokackiego w  Łodzi. Wykładowca dla studentów i aplikantów adwokackich, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego publicznego. Autor opinii prawnych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego. Członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Członek kolegium redakcyjnego Magazynu „Adwokat” wydawanego przez Naczelną Radę Adwokacką oraz autor zamieszczanych tam artykułów.

Od 2021 r. wybrany na urząd dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.