Adw. Włodzimierz Łyczywek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawód adwokata wykonuje od 1976 roku. Czynnie zaangażowany w pracę społeczną na rzecz samorządu adwokackiego, a także w lokalnym samorządzie terytorialnym. Członek wszystkich szczebli samorządu adwokackiego od 1977 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w latach 1992-1998 oraz 2013-2021. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1992–2004 oraz 2010–2021. W latach 90-tych zaangażowany w działalność lokalnego samorządu terytorialnego, w latach 1994-1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina, ponadto w latach 1995 – 1998 radny Sejmiku Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego, a w latach 2005-2007 senator III RP. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1998 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2018 r.). Wieloletni wykładowca i patron aplikantów adwokackich. Nieprzerwanie od 2015 roku powoływany przez Ministra Sprawiedliwości do składu Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej. Uczestnik wszystkich Krajowych Zjazdów Adwokatury od 1981 roku. W 1992 roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało Panu Mecenasowi odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.