Adw. prof. dr hab. Mariusz Załucki

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001), odbył aplikację adwokacką w latach 2002-2005 w rzeszowskiej izbie adwokackiej, wpisany na listę adwokatów w roku 2006 i od tego czasu wykonuje zawód adwokata w Rzeszowie. Uzyskał kolejno stopień naukowy doktora (2006 – UMCS), doktora habilitowanego (2013 – Uniwersytet Wrocławski) oraz tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (2019 – Prezydent RP). Odbył staże naukowe i pracował na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Specjalista prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa międzynarodowego prywatnego oraz ochrony praw człowieka. Za międzynarodową działalność na rzecz ochrony praw człowieka odznaczony przez Iberoamerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów w 2018 r. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN.