Adw. Dominik Tabin

członek Izby Adwokackiej w Katowicach, wpisany na listę adwokatów we wrześniu 2007 roku. Od 2007 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Chorzowie, ukierunkowaną na obsługę podmiotów gospodarczych. Od 2014 roku zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach. Prowadził zajęcia edukacyjne  z młodzieżą w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Podczas Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Katowicach w 2021 roku wybrany po raz pierwszy delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.