Adw. Przemysław Stęchły

Studia prawnicze ukończył w 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Aplikację adwokacką odbywał w latach 1998-2002 w Izbie Adwokackiej w Katowicach, pod patronatem adwokata Zygmunta Stęchłego. Zawód adwokata wykonuje od 2002 roku                                  w indywidualnej kancelarii w Rybniku, zajmując się prowadzeniem spraw karnych, cywilnych i gospodarczych. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji naukowych.

Na przestrzeni lat był patronem sześciu aplikantów adwokackich, którzy obecnie prowadzą własne kancelarie na terenie śląska.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz samorządu adwokackiego. Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Katowicach, a od 2013 r. pełni funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Nieprzerwanie od 11 lat reprezentuje Izbę Adwokacką w Katowicach, jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.