Adw. Marta Smołka

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach od 2002 roku, adwokat – od kwietnia 2006 roku. Zajmuje się prawem karnym. Ukończyła Studia Podyplomowe z prawa medycznego na UJ. Jest członkiem Śląskiej Tarczy Adwokackiej, skupiającej adwokatki i adwokatów Izby Katowickiej świadczących pro bono pomoc prawną osobom zatrzymywanym w ramach tzw. strajku kobiet.