Adw. dr Jakub Lekston

Zawód adwokata wykonuje od 2006 r. Prowadzi kancelarię indywidualną. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego i rodzinnego. W kadencji 2016-2020 był członkiem ORA w Katowicach. Od roku 2007 jest członkiem Referatu Skarg i Wniosków w ORA Katowice, a od roku 2009 jest wizytatorem Zespołu Wizytatorów ORA w Katowicach. Od 6 lat prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Jest doktorem nauk prawnych, tytuł uzyskał pod kierownictwem prof. Jadwigi Gluminskiej-Pawlić w Katedrze Prawa Finansowego.