Adw. Roman Kusz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką. Od 2001 r. członek ORA w Katowicach, w latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach oraz członka NRA.W latach 2013-19 przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.
Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2019-2020. 
Przewodniczący II kadencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w roku 2018. W 2014 roku był organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement” wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach. ​