Adw. Agata Dziadkiewicz-Święch

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach 9 maja 1991 r. Wykonuje zawód w Kancelarii Adwokackiej w Sosnowcu. W latach 2012 – 2021 była zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby, w obecnej kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.