Adw. Anna Barczyk

Wykonywanie zawodu adwokata rozpoczęła w 1998 r. w Zespole Adwokackim w Miechowie, a od 2000 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Olkuszu.

W latach 2008-2010 pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w Katowicach oraz była członkiem zespołu wizytatorów. W latach 2010–2021 była członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach pełniąc w kolejnych kadencjach funkcję Skarbnika ORA, Sekretarza ORA i ponownie Skarbnika. W 2017 r. została wyróżniona odznaką Adwokatura Zasłużonym.