Adw. Piotr Dobrołowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawód adwokata wykonuje od 2003 roku. W latach 2004-2016 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie: zastępca sekretarza, przewodniczący Komisji współpracy zagranicznej i integracji środowisk prawniczych, sekretarz i rzecznik prasowy. W okresie 2013-2016 wicedziekan i kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. Wieloletni patron aplikantów adwokackich. W latach 2008-2016 pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio. W latach 2012-2017 był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie. W 2018 roku decyzją Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej został wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W 2021 roku Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej został wybrany na funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.