Adw. Michał Wawrykiewicz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2016 r.

Członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jeden z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Współzałożyciel w lipcu 2017 inicjatywy #WolneSądy.

Wraz z pozostałymi twórcami inicjatywy #WolneSądy uhonorowany nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej za działalność publiczną w 2018 roku.

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 roku.