Adw. Adam Ufnal

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1990 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (w latach 1992-2001, a następnie od 2004 r.). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie (2001-2004).

Uhonorowany Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2018 roku.