Adw. Joanna Tkaczyk

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2018 r.

Zastępca członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przewodnicząca Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego oraz wiceprzewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu.

Członkini Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, Komisji ds. Sekcji Tematycznych i Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej, Redakcji „Młodej Palestry” oraz Koła Młodych.