Adw. dr Kamil Szmid

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2012 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2016 r., sekretarz Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie w latach 2015-2016.

Koordynator programu sekcji tematycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz równocześnie pełnomocnik Naczelnej Rady Adwokackiej ds. sekcji tematycznych od 2016 r. Od 2016 r. kieruje także pracami Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy ORA.

Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy ORA (2016-2020) i Komisji ds. Regulaminów i Procedur (2016-2020).

Zastępca przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, wiceprzewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA. Wykładowca Szkolenia Aplikacji Adwokackiej.

Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania sekcji praktyków prawa w ramach izb adwokackich. Organizował lub współorganizował ponad 250 wydarzeń o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym oraz promujących zawód adwokata. Najważniejsze inicjatywy: „Adwokat dla przedsiębiorcy”, „Pomoc frankowiczom”, „Adwokat w prawie medycznym”, „Wypadek – co dalej?”, „Symulacja rozprawy rozwodowej”, „Symulacja walnego zgromadzenia akcjonariuszy”, „Adwokat pierwszego kontaktu”, „Adwokat obrońca praw człowieka”. Doprowadził do nawiązania współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich przedsiębiorców oraz podpisania porozumienia między Rzecznikiem oraz Izbą.

Redaktor i współautor publikacji „COVID-19. Komentarz do ustaw antykryzysowych” BeckOK, opracowania „Tarcza adwokacka. Adwokat dla przedsiębiorcy” 16.04.2020 Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. Autor monografii „Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim”, C.H. Beck, Warszawa 2015, oraz autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.