Adw. Mikołaj Pietrzak

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2005 r.

Od 2016 r. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek ORA w Warszawie (2010-2013, 2013-2016). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2010-2016). Członek Komisji ds. Regulaminów i Procedur przy ORA w Warszawie (2013-2016) i Koła Młodych Adwokatów przy ORA w Warszawie (2010-2013).

W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur (w 2018 r. i 2019 r. był przewodniczącym tej Rady).

Członek międzynarodowych prawniczych organizacji, takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair TrialsInternational. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Jest członkiem komitetu ds. obrony samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym i został wpisany na listę adwokatów przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Jest jednym z założycieli i członków zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Był koordynatorem programu „Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością”, prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest członkiem Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, członkiem Zespołu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz członkiem Rady Programowej Amnesty International Polska.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.