Adw. dr Karol Pachnik

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 r. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie od 2016 r.

Członek Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie (2016-2020) i Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2016-2020). Członek Komisji ds. Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie (2016-2020). Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego (2016-2020). Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich oraz w ramach wykładów doskonalenia zawodowego adwokatów.

Ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera (2013-2016).

Członek Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA (2013-2016), Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.