Adw. Andrzej Lagut

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1981 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (1998-2001, 2001-2004, 2004-2007, 2010-2013, 2013-2016). Sekretarz ORA w Warszawie (1998-2001), skarbnik ORA w Warszawie (2010-2013), przewodniczący Koła Seniorów (2017-2020), wiceprzewodniczący Koła Seniorów (2014-2017). Członek Komisji Sportu przy ORA w Warszawie (1981-1982, 1983-1986, 1986-1989) i Komisji ds. „Chaty Adwokata” w Zakopanem przy ORA w Warszawie (1995-1998, 1998-2001).

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie (1997-1998) i Komisji Klubowej przy ORA w Warszawie (2001-2013). Wizytator ORA (1986-1989, 1989-1992, 1992-1995). Zastępca przewodniczącego Zespołu Wizytatorów przy ORA w Warszawie (1995-1998).

Opiekun ZA Nr 28 w Warszawie (2004-2007). Członek Komisji Praw Człowieka przy NRA (1995-2007). Zastępca (1986-1990) i kierownik (1990-1992) Zespołu Adwokackiego Nr 4 w Warszawie. Wieloletni patron oraz wykładowca (od 1999 r.) w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Mediator Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 1994 r.