Adw. Leon Krysztofowicz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1976 r.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2004-2007, 2007-2010), wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1992-1995, 1995-1998, 1998-2001, 2001-2004), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1986-1989, 1989-1992).

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie (1998-2001).

Członek Komisji ds. Remontów i Adaptacji Lokali Zespołów Adwokackich (1979-1983, 1983-1986, 1986-1989, 1989-1992) oraz Komisji Socjalnej przy ORA w Warszawie (1992-1995, 1995-1998). Członek Komisji Praw Człowieka przy NRA (2005-2007).

Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2000 r.