Adw. Tomasz Korczyński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2009 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2021 r., zastępca członka ORA (2010-2013, 2013-2016, 2016-2020), przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji przy ORA w Warszawie (2010-2013, 2013-2016, 2016-2020), przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji przy NRA.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.