Adw. Katarzyna Korczyńska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2009 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w latach (2016-2020), zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2012-2013, 2013-2016).

Od 2016 r. wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu etyki adwokackiej i prawa karnego. 

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.