Adw. dr Witold Kabański

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1990 r.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2016-2020), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1992-2001; 2004-2016), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ORA w Warszawie (2001-2004), członek Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości (2016-2020), członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2016-2020). Wykładowca Szkolenia Aplikacji Adwokackiej.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2015 r.