Adw. Waldemar Gujski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1984 r.

Członek ORA w Warszawie (1998-2016), sekretarz ORA w Warszawie (2004-2007), przewodniczący Zespołu Wizytatorów (2010-2016), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA (1992-2007), członek Komisji ds. Parlamentarnych NRA (2006-2007). Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich.

W ostatnich latach kilkakrotnie uhonorowany przez Chambers & Partners, które uznało go jedynym w Polsce Senior Statesman w dziedzinie prawa pracy, a tym samym przyznało status najbardziej zasłużonego prawnika w tej dziedzinie.

Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej.

Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2009 r