Adw. Anisa Gnacikowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2001 r.

Funkcje pełnione w Naczelnej Radzie Adwokackiej: członek Naczelnej Rady Adwokackiej (od 2013 r.), zastępca sekretarza (2016-2021), sekretarz prawniczy (2005-2013), sekretarz OBA (2005-2010), członek Komisji Praktyki Adwokackiej (2016-2021), członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej (2013-2016), przewodnicząca Zespołu Sekretarzy Prawniczych (2013-2016), przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej (2013-2016), członek Komisji Praw Człowieka (2001-2010).

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pełniła funkcje: wizytator (2004-2007), członek Komisji Kultury Sportu i Turystyki (2013-2016), przewodnicząca Komisji Klubowej (2010-2013), członek Komisji Klubowej (2004-2010). Jest wykładowcą Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Wybierana na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 r.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2013 r.