Adw. Roman Giertych

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2000 r.

Poseł na Sejm IV i V kadencji. W Sejmie IV kadencji był przewodniczącym Komisji ds. łączności z Polakami zagranicą, wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Orlenu, a w V kadencji przewodniczącym Komisji ds. Służb Specjalnych.

W latach 2006–2007 wiceprezes Rady Ministrów i minister Edukacji Narodowej. Wprowadził szereg zmian w systemie edukacji m.in. przywrócił matematykę na maturze, zwiększył rolę rodziców w kierowaniu szkołami, nakazał ponad jednej trzeciej szkół wszcząć specjalne programy walki z przemocą rówieśniczą.

Współtworzył wiele ustaw m.in. ordynacje wyborcze, świadczenie rodzinne tzw. becikowe, ulgę podatkową na każde dziecko, zakaz pobierania nadmiernych odsetek od pożyczek.

Do zawodu powrócił w 2007 roku. Obecnie prowadzi kancelarię w Warszawie. W lutym 2013 roku został współzałożycielem Instytutu Myśli Państwowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Obronności Kraju.