Adw. Magdalena Fertak

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1990 r.

Przewodnicząca Komisji ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.), wiceprzewodnicząca Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działań Pro Bono NRA (2010-2013).

Uczestniczyła w posiedzeniach Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, współorganizowała i koordynowała udział adwokatów w Tygodniu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Uczestniczyła w projekcie dotyczącym upowszechnienia  ubezpieczeń ochrony prawnej, a także w wypracowywaniu projektu walki z nieuczciwą konkurencją na rynku usług prawnych.

Współpracowała przy opracowaniu stanowiska w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i postępowania cywilnego, a także prawa pomocy dla osób ubogich. 

W październiku 2012 w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej była uczestnikiem misji obserwacyjnej podczas wyborów parlamentarnych w Gruzji, zaś w kwietniu 2013  r. uczestniczyła w misji obserwacyjnej dot. przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie.

Współtworzyła Sekcję Prawa Odszkodowawczego przy ORA w Warszawie, której została pierwszą przewodniczącą. Nawiązała współpracę w Rzecznikiem Finansowym, co zaowocowało kilkoma konferencjami, z udziałem przedstawicieli  UFG, PIU, Policji oraz NGO,  oraz krytyczną opinią adwokacką do projektu ustawy o doradcach odszkodowawczych. We współpracy z NGO organizowała pierwsze w Izbie obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Komunikacyjnych.

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013 i 2016 roku.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2011 r.