Adw. Grzegorz Fertak

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1988 r.

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (1998-1999). Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1993-2014).

Od 2008 r. w ramach działalności Komisji Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich.

Specjalista w zakresie prawa procesowego i obrotu gospodarczego. Posiada duże doświadczenie z zakresu obsługi spółek z udziałem skarbu państwa, spółek publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Doradca spółek z sektora farmaceutycznego, energetycznego, paliwowego, budowlanego, transportowego oraz spółek świadczących usługi użyteczności publicznej. Pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych.