Adw. Ada Czapla-Lisowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 r.

Członkini Komisji Doskonalenia Zawodowego (2013-2020), członkini Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej. Opiekun I Roku Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2017-2019).

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego. Jej praktyka obejmuje również spory cywilne. Zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego.