Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2006 r. Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2010-2020).

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniu 19 grudnia 2020 r.

Członek Zarządu Fundacji Adwokatury Warszawskiej od 2018 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA w Warszawie (2016-2017).

W latach 2016-2017 przewodnicząca Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA. Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2007, 2010, 2013, 2016.

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2017 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2017 r.