Adw. Andrzej Bieńkowski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2015 r.

Od 2021 członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie.

W kadencji 2016-2020 członek Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy ORA i Komisji ds. udostępniania informacji publicznej przy ORA.

Współzałożyciel Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy ORA w Warszawie. Członek izbowej Komisji do spraw Udostępniania Informacji Publicznej.

Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich oraz egzaminator w komisjach przeprowadzających egzaminy adwokackie.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (w latach 2016-2019).

Uczestniczył w pracach nad kodyfikacją prawa budowlanego, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego oraz nowelizacją przepisów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Aktywny uczestnik inicjatyw na rzecz edukacji prawnej dzieci i młodzieży (Tydzień Konstytucyjny organizowany przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Dzień Edukacji Prawnej organizowany przez Izbę Adwokacką w Warszawie).

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw przed sądami administracyjnymi oraz reprezentowaniu klientów w sporach sądowych z udziałem instytucji publicznych i samorządu terytorialnego.