Adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2014 r.

W latach 2016-2021 członkini Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy ORA.

Od 2016 r. wiceprzewodnicząca, a od 2017 r. przewodnicząca Sekcji Prawa Odszkodowawczego przy ORA w Warszawie.

Jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Od 2016 roku współorganizuje coroczne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych; konferencja „Wypadek. Co dalej?”.

Czynnie uczestniczy i angażuje się w opiniowanie projektów legislacyjnych.

W latach 2016-2020 organizowała szereg szkoleń z zakresu tematyki odszkodowawczej – rekonstrukcji wypadków drogowych, odpowiedzialności cywilnej i karnej, wysokości zadośćuczynienia, medycyny sądowej, kosztach wyceny napraw.

W 2020 roku rozpoczęła cykl szkoleń, które są ukierunkowane na zdobycie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu zawodu adwokata.

Przygotowuje opinie jako biegła z zakresu polskiego prawa odszkodowawczego. Służą one jako ekspertyzy w sądzie w procesach prowadzonych zagranicą z polskim elementem transgranicznym.