Adw. Radosław Baszuk

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1995 r. Specjalizacja zawodowa – prawo karne i prawo dyscyplinarne.

Sędzia i wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (2013-2016), wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2010-2013), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2007-2010), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ORA w Warszawie (2005-2007).

Wieloletni wykładowca i egzaminator aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego, procesowego i materialnego. Członek komisji egzaminacyjnych do spraw egzaminów adwokackich przeprowadzanych przez Izbę Adwokacką, a następnie Ministra Sprawiedliwości.

Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego (2002-2005). Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach 2010, 2013 i 2016. 

Autor publikacji dotyczących procedury karnej i dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2018 r.