Adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1986 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2001-2004, 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016, 2016-2020, 2021-), zastępca członka ORA w Warszawie (2004-2007), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1991-2001), członek Komisji Socjalnej ORA (1986-1992), członek Komisji Prasowej d/s Biuletynu ORA (1993-1996).

Zastępca przewodniczącego Komisji d/s Spółek Adwokackich ORA (1996-1998), członek Komisji d/s Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA (1996-1998).

Wykładowca aplikantów adwokackich.

Członek OBA (1995-1998), redaktor „Palestry” od 1989 r., członek Komisji d/s Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ORA (1998-2001), przewodniczący Komisji d/s Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem ORA (2001-2004), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego w latach (2013-2020).

W 2009 r. odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.