Adw. Tadeusz Lewicki

W 1970 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1973 r, a następnie aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim w roku 1977. W trakcie aplikacji adwokackiej pracował w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na stanowisku radcy prawnego. W latach 1977-1988 wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim nr 1 w Trzebnicy (w 1978 r. został powołany na stanowisko zastępcy kierownika Zespołu Adwokackiego nr 1 w Trzebnicy); od 1988 r. wykonywał zawód w Zespole Adwokackim nr 5 we Wrocławiu; od 1991 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

W 1977 r. został powołany do składu Podkomisji Pracy Społecznej Młodych Adwokatów przy Komisji Pracy Społecznej Rady Adwokackiej. W 1990 r. został członkiem Komisji ORA do badania represji w okresie stalinowskim. W latach 1986-1989 członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu, następnie od 1989 do 1992 zastępca członka Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 1992-1995 członek ORA we Wrocławiu. W 1996 r. powołany do sprawowania funkcji wizytatora ORA we Wrocławiu. W 2004 r. i 2010 r. został wybrany na członka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2013 r. do chwili obecnej prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Wielokrotnie wybierany na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2011 r. został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.