Adw. Stanisław Klemens Zdanowski

Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Praktykuje w kancelarii adwokackiej w Puławach. W latach 2005-2010 był rzecznikiem dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, a w latach 2010-2016 wicedziekanem i kierownikiem Szkolenia Aplikantów  Adwokackich. Wieloletni wykładowca i egzaminator z zakresu prawa karnego.

W 2008 r. wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.