Adw. Andrzej Sopata

W 1980 r. wpisany na listę adwokatów po ukończeniu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, a następnie odbyciu aplikacji adwokackiej. W okresie od 1981 r. do 2004 r. współorganizator Balów Palestry, organizowanych przez ORA w Krakowie. W latach 1995 -1998 członek Komisji Prawnej, Kultury, Sportu i Turystyki ORA w Krakowie. W latach 1993 i 2003 członek Komitetu Organizacyjnego SKILEX – POLSKA w Zakopanem. W latach 1998-2007 członek, a następnie od 2007 r. przewodniczący Funduszu Wzajemnej Pomocy ORA w Krakowie. W latach 2001-2004 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Krakowie. W latach 2001, 2004, 2007 i 2010 delegat Izby na Krajowe i Nadzwyczajny Zjazdy Adwokatury.

Inicjator współpracy ORA w Krakowie z przedstawicielami adwokatury ukraińskiej ze Lwowa i Równego, inicjator i współorganizator z Kolegami z Ukrainy – Międzynarodowych Turniejów Halowej Piłki Nożnej dla młodego pokolenia adwokatów (Lwów, Zawoja).

W roku 2009 członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. W latach 2010-2013 koordynator z ramienia ORA ds. aplikacji i praktyk aplikanckich. W latach 2013-2017 sędzia Sądu Dyscyplinarnego ORA, ponownie wybrany do tej funkcji w bieżącej kadencji.