Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas

W kadencji 2016-2021 wiceprezes NRA, przewodniczący polskiej delegacji do CCBE, prezes European Lawyers Foundation Advisory Board, przewodniczący Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Max Planck Gesselschaft. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, autor ponad 500 prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, publikowanych w kraju i za granicą, dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, prawa karnego procesowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, prawa karnego skarbowego, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych, zagadnień ustrojowych prokuratury i adwokatury, w tym m.in. monografii: Zarządzanie konfliktem, Dyscyplinowanie sędziów, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie.