Adw. Paweł Gieras

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej od 1996 roku. Działalność na rzecz samorządu rozpoczął w 2001 r. jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Krakowie. W latach 2004-2007 pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego a od 2007 do 2013 r. Rzecznika Dyscyplinarnego i członka Prezydium ORA w Krakowie. W latach 2013-2020 dziekan Krakowskiej Izby Adwokackiej i członek Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2021 przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA. Delegat na XI, XII i XIII Krajowy Zjazd Adwokatury. Uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Żona i starszy syn wykonują zawód adwokata w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.