Adw. Filip Fedorowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po czteroletniej aplikacji adwokackiej w 2001 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W latach 1994-2002 pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Rzymskiego. Członek Komisji Rewizyjnej w kadencji 2007-2010 oraz Komisji Egzaminacyjnej ORA. Delegat Izby na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach 2007, 2010 (na zjazd Nadzwyczajny i Krajowy), 2013, 2016 i 2020 (zjazd Nadzwyczajny). Członek ORA w Krakowie w kadencjach 2013-2016 i 2016-2020; wybrany na kadencję 2020-2024; od 2013 r. przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Integracji ORA w Krakowie.