Adw. dr Tomasz Cyrol

W kadencji 2016-2020 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA, Komisji Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura” oraz Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA. W kadencji od 2020 r. delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury oraz członek Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz Komisji Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura”. Od 2015 r. prowadzący szereg szkoleń dla adwokatów i aplikantów, głównie z zakresu negocjacji i mediacji. Aktywny członek International Bar Association (m.in. od 2017 r. członek władz Komitetu Mediacji), a także Chartered Institute of Arbitrators (m.in. od 2019 r. członek Komitetu Oddziału Europejskiego).