Adw. Marian Jagielski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 1985 roku. Ukończył aplikację sądową, zakończoną złożeniem w 1980 r. egzaminu sędziowskiego, a następnie w latach 1982-1985 odbył aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonywał w Zespole Adwokackim Nr 1 w Strzelcach Opolskich, a od 1993 r. w Opolu w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Od 2004 roku aktywny uczestnik prac samorządowych; w latach 2004-2007 sędzia, od 2007 r. prezes Sądu Dyscyplinarnego, następnie od 2010 do 2013 r. wicedziekan i skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. W dniu 17 września 2016 r. wybrany został dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, a 12 września 2020 r. Zgromadzenie izbowe ponownie powierzyło mu pełnienie tej funkcji. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w Sopocie, Katowicach i Krakowie. Patron i wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich.. Historyk i dokumentalista Izby Adwokackiej w Opolu. Autor książki „Historia adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim 1945-2018”.

Działacz społeczny odznaczony „Za zasługi dla Miasta Opola”. W roku 2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. Odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.